Mô hình Voi

SKU: MH400

Được thiết kế và chế tác của nghệ Nhân Quách Tuấn Anh 
Kích thước : dài 30cm Được thiết kế và chế tác của nghệ Nhân Quách Tuấn Anh 
Kích thước : dài 30cm