Mô hình Gà Trống

SKU: MH300

Kích thước : 15cm
Được thiết kế và chế tác bởi nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh 
Hàng đặt trước vui lòng liên hệ 
 Kích thước : 15cm
Được thiết kế và chế tác bởi nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh 
Hàng đặt trước vui lòng liên hệ