Chiếc trâm phượng dài 14,25cm.Phần đầu trâm thể hiện hình chim phượng đang ngậm chiếc lồng đèn rất tinh xảo

xem thêm